Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem roli syndyka i zmiany podstaw określenia planu spłaty jak sprawdzić upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości względem rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania śmiałych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł podobnie miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono przeszło 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest szalenie istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych również wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w obszarze przesłanek, w jaki sposób i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a swoją drogą nowelizuje szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i użyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i upadłość konsumencka kogo polecacie rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie oryginalnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania innowacyjnych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

Tagi dla artykułu

upadłość konsumencka kogo polecacie