monitoring rodo podstawa. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt również wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Program artykułu o monitoringu: Archiwa a RODO czyli przesłanka prawna: Ochrona danych osobowych w archiwum przesłanka prawna obowiązująca od 25 maja 2018; Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty; monitoring wizyjny informacja dla pracowników Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: zasada legalności -zasada adekwatności dewiza celowości reguła ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie warunki formalne trzeba spełnić, oraz jakie środki wdrożyć. Zagadnienia praktyczne. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane personalne bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Kwestia udostępniania dokumentacji – dane osobowe zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia, karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności poprzez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Akta osobowe. Dokumentacja medyczna. Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udzielać takie skany, jeżeli nie mamy znajomości czyli podmiot żyje?. Czy możemy użyczać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana? Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, oznacza to ten mail wymaga szyfrowania? Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli innymi słowy ekspertyzy archiwalnej w oddziałach nadzorowanych poprzez Archiwa Państwowe?. Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo-płacowa. Dokumentacja finansowo-księgowa. Dokumentacja „unijna”

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Marcjal Angelino | 2020-03-08

    Przez jakiś czas byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem ten blog. Dziękuję, spróbuję sprawdzić częściej. Jak często aktualizujesz witrynę internetową?